Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“BAYATI-İSFAHAN” VƏ “BAYATI-ŞİRAZ” MUĞAMLARININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Təqdim olunan məqalədə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” dəstgahlarının müqayisəli təhlili aparılmışdır. Tədqiqat zamanı hər iki dəstgahlar cədvəl və not nümunəsi əsasında müqayisə edilərək tədqiq edilmişdir. Həmçinin burada “Bayatı-Şiraz” dəstgahının formalaşdığı tarixi dövr də qısaldılmış formada araşdırılmışdır.Keywords
muğam, dəstgah, guşə, iprovizasiya, tərkib.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri