Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİTOLOJİK DÜŞÜNCEDE HIZIR İMGESİNİN MİLLİ ÖZGÜNLÜĞÜ

Her bir halkın tarihi geçmişinde mitolojik temelli öyle değişmez gerçekler vardır ki, bu gerçekler insan hayatının teşekkül ve biçimlenmesinde büyük önemi haizdir. Bu anlamda türklerin kültürel değerler sisteminin temel unsurunu oluşturan Hızır kültünün de kendine özgü bir rolü ve yeri vardır. Söz konusu tarih ve medeniyetin felsefi düzlemde anlaşılır olması bir etnosun mitolojik ve felsefi düşünce biçiminin derin katmanlarına nüfuz etmek için teorik düzlemde geniş imkanlar sağlar. Böyle bir imkan yüzyıllarca oluşmuş ve biçimlenmiş olan medeni ve manevi-ahlaki özgünlüğü derinden anlamayı olanaklı kılar. İnsan düşüncesinin evrimi kadar dramatik bir olay yoktur. Dünya bazen insanoğluna bu dramatikliğin oluşturduğu "renkleri" hatırlatıyor. Burada her "renk" in kendine özgü bir anlamı, bir rolü ve bir amacı vardır. Düşüncenin ilkin katmanlarına özgü olan mitolojik düşünceyi bu açıdan incelediğimizde, kabül görmüş tasavvur ve algıları değiştirebilecek bir gerçeklikle karşılaşırız. Böylece insanoğlu hayatının kaynağına ilişkin düşüncelerini revize etmek zorunda kalıyor. Böyle bir durum, felsefi açıdan mitolojilerin toplumun biçimlenmesinde ve tarihi evriminde oynadığı rol ve yer hususunda tekrar düşünmeyi gerektirir demek oluyor. Türk halklarının tarihinin, medeniyetinin, felsefi düşünce sisteminin derinden ve geniş boyutta incelenmesi küreselleşmenin mevcut olduğu gezegenimizde türk tarih ve medeniyetinin hakettiği yeri almasına ve binlerce yıl hafızalardan tevarüs eden zengin değerlerin objektiv değerini kazanmasına büyük imkanlar sağlayabilirKeywords
Hızır kültü, Gelenek, Halk, Ritüel, Mitolojik düşünce, Hafıza, Arketip

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri