ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI’NIN MODERN İLKÖĞRETİM POLİTİKASI: SIBYAN MEKTEBİNDEN MEKTEB-İ İBTİDAİYEYE GEÇİŞ

Türkiye’de modern ilkokulların temellerinin nasıl atıldığı ve bu temelin hangi şartlarla olgunlaştığı bu makalenin temel çıkış noktasıdır. Cevabını bulmak için Osmanlı dönemine indiğimizde karşımıza ibtidaiye mektepleri adıyla anılan ve geleneksel Osmanlı ilkokulları olan sıbyan mekteplerinden ayrı olarak düşünülen bu okullar çıkar. İbtidaiye mekteplerinin ortaya çıkış şartları Osmanlı Devleti’nin modernleşme hikayesinin aşağıdan bir şekilde planlanmasıdır. Toplumun bütün kesimleri artık devletin toptan modernleştirme projesine böylece dahil edilmiştir. Osmanlı yöneticileri devletin ve toplumun Batı Avrupa ülkelerine göre geri kaldığının farkındadır ve bunun için sadece yüksek tahsil vererek bu işi çözemeyeceğini anlamıştır. İlkokulları modernleştirme adına o dönem için siyasi / bürokratik elitin kafasında iki türlü bir yöntem vardı. Sıbyan mekteplerini ıslah etmek ve ibtidaiye mektepleri açmak. Sıbyan mekteplerinin ıslah edilmesi amacının da asıl hedefi aslında ikinci amaca, yani ibtidai mekteplerine hizmet edecektir.Keywords
Modernleşme, Osmanlı, İbtidaiye Mektebi, Sıbyan Mektebi, İlköğretim

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri