ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESEL PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, küresel pazarlar oluşmuş, pazarlama ilkeleri dünya genelinde uygulanmaya başlamıştır. Ülkelerin ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurularak pazarlara giriş stratejileri belirlenmiştir. Küresel pazarlama kavramı pazarlama literatüründe önemli bir yere sahip olmuş ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de küresel pazarlama konusunda yazılan tezlerin bibliyometrik profilinin nasıl olduğu araştırılmıştır. YÖK Tez Merkezi resmi internet sitesinde küresel pazarlama anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapılmış, 10 adet teze erişim sağlanmıştır. Erişim sağlanan tezler de bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda, tezlerin eşit oranda devlet ve vakıf üniversitesinde yazıldığı, bunların büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, en fazla 2019 yılında, en çok İstanbul ilinde, en fazla Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, yazım dili olarak büyük oranda Türkçe olduğu görülmüştür. Ayrıca yazılan tezlere yoğunlukla Doç. Dr. unvanına sahip akademisyenlerin danışmanlık yaptığı, yazılan tezlerde en çok küresel pazarlama anahtar kelimesinin kullanıldığı, bu tezlerin de büyük oranda 100-150 sayfa aralığında ele alındığı dikkati çekmektedir.



Keywords
Küreselleşme, Küresel Pazarlama, Bibliyometrik Analiz.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.



Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri