ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

Günümüzde bütün sistemler sürekli bir değişim yenilenme ve gelişim sürecindedir. Kendini geliştirmeyen ve yeniliklere açık olmayan sistemler yok olmaya mahkumdur. Eğitim sisteminide çağa uygun olarak eğitimin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde gelişmesi gerekmektedir. Bu gelişme sürecindeki en önemli hususlardan birisi tartışmasız teftiştir. Teftiş sayesinde eğitimin amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir,amaçlara ulaşırken yapılan hatalar düzeltilir ve eğitimcilere rehberlik edilerek eğitim sisteminin işlerlik kazanması ve geliştirilmesi sağlanır. Eğitim sisteminde gelişmenin sağlanabilmesi için teftişi gerçekleştiren müfettişlerin önemide giderek artmaktadır. Eğitim süreci denetlenirken temel ilke ve hedeflere uygun, tarafsız, geçerli, güvenilir, planlı ve sistemli olması gerekir. Bu doğrultuda müfettişlerin vizyon sahibi, araştıran, yeniliklere açık olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Geçmişte müfettişler sadece denetleme görevi yaparken günümüzde müfettişlerden denetlemenin yanı sıra denetledikleri personeli geliştirme ve yetiştirmeleri de beklenmektedir. Bu sayede eğitim öğretimin de geliştirilmesi hedeflenmiş ve müfettişlerin görevleri daha kapsamlı hale getirilmiştir. Müfettişlerin eğitimcilere yol gösteren rehber olmaları teftişin en önemli hususlarından biridir. Günümüzde eğitim öğretimin teftişi maarif müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Araştırmamız eğitim sistemimizin en önemli unsurlarından olan müfettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi sürecini tarihsel değişim içerisinde ele alarak açıklık getirmektedir.Keywords
Teftiş, Müfettiş, Eğitim Sistemi

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri