ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HAÇLI SEFERLERLERİ ÖNCESİNDE BİZANS VE İSLÂM HÂKİMİYETLERİ DÖNEMİNDE ANTAKYA’NIN DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

Bu makalemizde, Haçlı Seferleri öncesinde ( XI. – XIII. Yüzyıllar arası ), Antakya’nın Bizans ve İslâm hâkimiyetleri dönemindeki durumu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Anadolu, Suriye ve Mezopotamya’dan gelen yolların birbiriyle kesiştiği Antakya ve yöresi, Batı ve Doğu dünyaları arasında siyasî, ekonomik ve kültürel bakımlardan yoğun temasların yaşandığı bir bölge olmasından dolayı tarihin hemen her döneminde önemini korumuştur. Bununla beraber, sahip olduğu bu elverişli coğrafî konumu sebebiyle, Yakındoğu’da hâkimiyetini sağlamlaştırmak isteyen güçlerin dikkatini çekmiş, zaman zaman bu güçler tarafından egemenlik altına alınmıştır. Önemli bir milletlerarası ticârî merkez olmasının yanı sıra, Hristiyanlığın ortaya çıkıp yayılması sırasında oynadığı rolüyle Antakya, aynı zamanda önemli bir dinî merkez olmuş; Hristiyan inancı konusunda yapılan teolojik tartışmalara da ayrı bir ekol olarak katılmıştır. Ayrıca ‘’ Kutsal Ülke ‘’ye, Kudüs’e yakınlığı, sadece dinî değil, Haçlı Seferleri döneminde görüldüğü gibi askerî ve siyasî bakımlardan da şehrin önemini artırmıştır. Bundan dolayıdır ki Antakya, daha başlangıçtan itibaren Haçlıların en önemli hedeflerinden birisi olmuştur.Keywords
Antakya, Haçlı Seferleri, Bizans, İslâm, Kutsal Ülke, Kudüs.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri