ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

Günlük yaşantımızda sahip olduğumuz en değerli sermayemiz olan zaman, etkili bir yönetim süreci kapsamında değerlendirildiğinde en verimli şekilde kullanılabilmektedir. Bu noktada zorunlu olarak gelişen zaman yönetimi kavramı örgütsel açıdan düşünüldüğünde de her alanda kilit bir konumda yer almaktadır.Örgütsel yapılar içerisinde eşsiz bir yeri olan eğitim örgütlerinde lider konumdaki okul yöneticilerinin zaman yönetimi becerileri bu bağlamda önem kazanmaktadır. Duygusal ve psikolojik açıdan yaşanan yorgunlukla birlikte gelişen bitkinlik hali olarak ifade edilebilen tükenmişlik kavramı, eğitsel süreçlerin nihai yürütücüleri olan öğretmenleri de önemli ölçüde etkilemekte, bireysel ve örgütsel pek çok neden çerçevesinde gelişebilmektedir. Okul yöneticilerinin yönetsel süreçlerde benimsedikleri zaman yönetimi politikalarının öğretmenlerin bireysel ve örgütsel nedenler sonucu yaşayabilecekleri tükenmişlik durumları üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, okul yöneticilerinin zaman yönetimi becerileri ve öğretmenlerin tükenmişlikleri üzerine kavramsal bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Zaman yönetimi, tükenmişlik, okul yöneticisi, öğretmen

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri