ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPORUN KİŞİSEL GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, spor yapma durumunun bireylerdeki kişisel gelişim seviyesine olan etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Robitschek ve diğerleri, (2012)’ nin geliştirdiği, Yalçın ve Malkoç (2013) tarafından da Türkçe’ ye uyarlanan “kişisel gelişim yönelimi ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın örneklem seçiminde, gelişigüzel (rastgele) örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Anket sosyal medya ve watsapp iletişim ağı gruplarında paylaşılmıştır. Araştırma örnekleminin büyük çoğunluğunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Ankete toplam 166 kişi katılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Değişkenlerin analizinde "normallik testi" gerçekleştirildikten sonra elde edilen sonuçlara göre; mann whitney u testi ve kruskal wallis uygulanmıştır. Çalışma öncesi beş farklı H0 ve H1 hipotezi kurulmuş ve test edilmiştir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda, toplam beş değişkenden birinde anlamlı dördünde ise anlamsız farklılık tespit edilmiştir.Keywords
lisanslı sporcu, fiziksel aktivite, kişisel gelişim

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri