ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞLERİNİN KÜMELENME YOLUYLA DESTEKLENMESİ: HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Son yıllarda yükselen küreselleşme ile birlikte, firmaların uluslararasılaşma sürecine katılımı artmakta ve şirketler, stratejilerinde uluslararasılaşmaya, uluslararası ticaret yoluyla çeşitli yollardan yeni pazarlara girme konusuna daha fazla ağırlık vermektedir. Sonuç olarak, giderek daha fazla firma iç pazarlarının dışında faaliyet göstermeye ve mallarını yabancı müşterilere ihraç etmeye başlamaktadır. KOBİ'ler, büyük şirketlere göre müşterinin ihtiyaçlarına daha esnek ve duyarlı olma avantajına sahiptir. Kümelenme, işbirliği yoluyla şirketlere yeni olanaklar sunabilmektedir. Kümelenme yoluyla ağ oluşturma ve kümelenme için sunulan destek sistemleri, KOBİ'lerin küresel pazarda daha iyi rekabet etmesini sağlamaktadır. Küresel gelişmeler ve politikalara paralel olarak 2010 yılında Türkiye, kümelenme yoluyla firmaların uluslararasılaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan destek sunan UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) (reel sektör için) ve HISER (hizmet sektörü için) programını başlatmıştır. Bu çalışma, haberleşme teknolojileri sektöründeki firmalarının kümelenme analizini sunmaktadır.Keywords
Uluslararasılaşma, ihracat, kümelenme, uluslararası pazarlama

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri