ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSELERDE FEN BİLİMLERİ ALANINI SEÇEN ÖĞRENCİLERİN MESLEK-KARİYER ALGILARI VE PLANLAMALARI

Bu çalışmanın amacı, liselerde fen bilimleri alanını tercih eden öğrencilerin meslek-kariyer algıları ve planlamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Maksimum çeşitliliği sağlayacak şekilde amaçlı örneklemden veriler elde edilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için Araklı ilçe merkezindeki iki lisede öğrenim gören 33 öğrenciye, Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi pansiyon etüt salonlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde birebir görüşme formu uygulanmıştır. Veriler, içerik analizi yardımı ile analiz edilmiştir. Liselerde fen alanını seçen öğrencilerin, gelecek hayatlarında icra edecekleri mesleklerinin niteliği ve kendilerine uygun olup olmaması karar almalarında en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Ailelerin bu süreçte olumlu ve olumsuz etkileri, yakın çevrede, ülkede veya dünyada belirli bir kariyer veya meslekle ilgili model alınan kişiler, mesleklerin veya kariyerlerin ilişkili olduğu branş derslerine karşı duyulan ilgi, seçilen alan dışındaki derslerin ve bu derslerin ilişkili olduğu mesleklerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine hitap etmemesi fen öğrencilerinin mesleki kariyer kararlarını şekillendirmektedir. Fen bilimleri alanını seçen öğrencilerin, alan seçimi sürecinde ve sonrasında yaşadıkları en önemli problemler derslerin zorluğu ve alanın başarılı şekilde devam ettirilebilmesi için gerekli olan ders çalışma sürekliliğidir. Kariyer planlamasını sağlayan bir kısım öğrencilerin karşısına maddi yönden problemler çıktığı için bu öğrenci grupları kariyer planlamalarını ertelemek zorunda kalmaktadırlar. Arkadaş ve sosyal çevrede rol model olabilecek veya işbirliği içinde başarılı projeler yürütülebilecek sistematik proje ekibi ve ortamının oluşması kariyer planlamalarının başarısında önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda işbirliği içinde proje çalışma ortamlarının liselerde bu tür dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulması bilimsel kariyerin ülke çapındaki tüm öğrenciler arasında homojenlik kazanmasına katkı sağlayacaktır.Keywords
Kariyer algısı, Kariyer Planlaması, Fen Bilimleri Alanı, Meslek Seçimi

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri