ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DURMUŞ BAHAR ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sanat, mağara devrinden günümüze kadar geçen sürede, toplumlara bir şeyleri aktarmanın en önemli yollarından biri olmuştur. Yazının olmadığı ya da okuyanın az olduğu dönemlerde ise üstlendiği fonksiyon, çok net bir şekilde belirleyici olmuştur. Bu yönüyle sanat, ister büyü amaçlı olsun veya dinsel, siyasal ve toplumsal mesajlar vermeye yönelik olsun her dönemde ve her toplumda çok önemli bir ifade araç özelliği taşımıştır. Sanat yoluyla aktarılan hikâye, olay, öğüt, propaganda vb. birçok sanat kavramı, sanatı güçlendiren bir etki oluştururken, herkesin kendine münhasır yorumunu özgürce yapabileceği mükemmel bir malzeme olarak da günümüze kadar kullanılagelmiştir. Dolayısıyla sanat, içerdiği farklı imgeler ve sembollerle iletişim kurabildiğimiz özel bir alandır. Her sanatçı ise bu imge ve sembollerle kendini veya yaşadığı toplumu, tanık olduğu pek çok olayı da anlatabilmiştir. Sanatçılar genel olarak; marjinal, öncü, yerleşik değerler ve kalıplaşmış düşüncelerle barışık olmayan, her daim yenilik peşinde koşan, özgür ruhlu bazen isyankâr, biraz anarşist, biraz da narsist olan ve standart kalıplara sokulamayacak türden insanlar olarak da tanımlanabilmektedir. İletişim, duygu, düşünce, haber ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasını sağlarken, sanatta insanın duygu ve düşüncelerinde şekillenerek, toplumları kültürel açıdan besleyen en temel kaynak olmuştur. Sanat ve iletişim arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak sanatçı Durmuş Bahar’ın eserleri incelenmiş olup, nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modeli kullanılmıştır.Keywords
Sanat, İletişim, Durmuş Bahar

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri