ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVDEN HIRSIZLIK SUÇUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Evden hırsızlık tüm toplumlarda yaygın olarak görülen bir suç türüdür. Bu suç türünün ülkemizde de yaygın olduğunu gösteren veriler mevcuttur. Doğrudan ve dolaylı zararlarıyla geniş kitleleri etkileyen bu suç türünün önlenebilmesi için bu suça etki eden faktörlerin açığa çıkarılması ve anlaşılması önemlidir. Bu araştırmada bir apartman dairesini hırsızlık suçunun hedefi haline getiren faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi son yıllarda pek çok suç türünü açıklamadaki başarısıyla ön plana çıkan ve özellikle bir mağduriyet teorisi olarak bilinen Rutin Aktiviteler Teorisi ile çizilmiştir. Araştırmada; daha önceden evden hırsızlık suçunun mağduru olmuş 215 apartman dairesi ile bu suçun mağduru olmamış 222 apartman dairesi 12 farklı özellik açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS programı üzerinde Ki Kare testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, bu iki farklı türdeki apartman dairelerinin kattaki daire sayısı, aylık gelir, ikamet tipi, güvenlik görevlisi, zil paneli durumu ve evde yaşayanların kimlikleri özellikleri açısından birlerinden istatistiki olarak anlamlı derece farklılaştıklarını göstermiştir. Yine araştırmanın bulguları apartmandaki kat sayısı, evde yaşayanların sayısı, evde yaşanan yıl sayısı, sahiplik türü, güvenlik kamerası ve daire giriş kapısı tipi özellikleri açısından bu iki farklı türdeki apartman dairelerinin anlamlı derecede ayrışmadıklarını göstermiştir.Keywords
Evden Hırsızlık, Suç, Rutin Aktiviteler Teorisi, Güvenlik, Önlem

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri