ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİBER UZAYDA YAŞLI BİREYLERİN SİBER GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ

Siber uzay, İnternet’in gelişimi ve yaşamımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte dahil olduğumuz modern dünyadır. Literatürde de ifade edildiği üzere, bu dijital temelli dünyadaki, bilgisayarı bir araç, hedef veya daha fazla suçu devam ettirmek için kullanan siber taciz, siber para aklama, siber dolandırıcılık ve siber terörizm gibi yasadışı faaliyetler siber suç kapsamına girmektedir. Bu kapsamdaki suçlardan korunmak için alınan önlemler ise siber güvenlik önlemleri olarak isimlendirilmektedir. Özellikle batı toplumlarında demografik değişimler dolayısıyla yaşlı bireylerin oranı hızla artmaktadır. İnternet, yaşlıların hayat kalitelerini artırabilecek iletişim, sağlık ve finans gibi birçok alandaki fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde siber uzayın, yaşlılara özellikle toplumun bir parçası olarak sosyalleşmek ve işlerini evlerinde yürütebilmek konusunda sağladığı yararlar göz ardı edilemez. Buna karşın, yaşlılar siber uzayda en savunmasız gruplardan biri olarak dikkat çekmektedir. Literatüre bakıldığında yaşlı bireylerin siber dünyada yaşayabilecekleri siber suçlara ilişkin çalışmalar sınırlı düzeydedir. Siber uzayın ortaya çıkardığı fırsatların yaşlılar açısından gerçekleştirilebilmesi için siber güvenlik kaçınılmaz olarak üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada, yaşlıların siber uzayda yaşadıkları siber güvenlik sorunları SWOT analizi ile incelenmeye ve çözümler önerilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında siber uzay, siber suç ve siber güvenlik konularına değinilmiştir. Daha sonra ise konu üzerine SWOT analizi yapılmış ve yaşlıların siber uzaydaki güvenlikleri için gerekli hususlar, konu üzerine yapılmış literatür incelenmek suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Suç, Yaşlılar.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri