ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ SÜRECİNDE PCR POZİTİF YATARAK TEDAVİ ALAN HASTALARDA YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE LABORATUVAR TETKİKLERİ KARŞILAŞTIRMA

Küresel anlamda yaşamı tehdit eden COVİD-19 pandemisi ciddiyetini korumaya devam etmektedir. COVID-19 hastalarının tanı ve izlemlerinde katkı sağlayacak laboratuvar testlerinin tanımlanması tanı konulma aşamasına ek olarak şiddetli ve şiddetli olmayan vakalar arasında ayrım yapabilmek, düşük ya da yüksek mortalite riski olanları belirleyebilmek açısından oldukça önemlidir. Amaç: Covid-19 hastalığının takibi ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılan laboratuvar verilerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Gereç yöntem: Hastanemize Mart-Ağustos ayları arasında başvurup COVİD-19 tanısı almış PCR pozitif tüm yatan hastalar değerlendirilmiştir. Hastalığın tanısında PCR, BT önemli olmakla birlikte hastalığın takibi ve şiddetinin belirlenmesinde laboratuvar verileri önem kazanmıştır. Hastalarda WBC, lenfosit, trombosit, üre, kreatinin, CRP, ferritin, D-dimer, troponin parametreleri çalışılmıştır. Bu parametreler cinsiyet ve yaş grubuna göre karşılaştırılmıştır. Bulgular: Nötrofil lenfosit oranı erkek ve ileri yaş yüksek risk kabul edilebilir oranda yüksek tespit edilmiştir. Platelet 160 ve altı değerler ise en fazla 45 yaş üstü %25 olarak anlamlı orandadır. Ancak cinsiyet arası farklılık yoktur. Üre kreatinin oranları ise kötü prognoz sınırlarında 45 yaş üstü anlamlı kadın erkek anlamlı fark yoktur. Ferritin değerleri de 45 yaş üstü ve erkek hastalarda anlamlı yüksektir. CRP değerleri de yine 45 yaş üstünde ve erkeklerde anlamlı sayıda kötü prognoz sınırlarını aşmıştır. Troponin 45 yaş üstü hastalarda %7 oranında kötü prognoz sınırlarını aşmıştır. D-dimer anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Hiçbir kronik hastalığı olmasa bile ileri yaş ve erkek cinsiyete sahip covid 19 tanısı alan hastalarda laboratuvar verileri kötü prognoz göstergeleri olarak kabul edilmelidir.Keywords
Covid 19, Pandemi, Laboratuvar Parametreleri

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri