ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POST MODERN BİR TEORİ OLARAK YAPILANDIRMACILIK: FELSEFESİ, KABULLERİ VE SOSYAL HİZMETTE KULLANIMI

Yapılandırmacılık, sosyal hizmet için görece yeni bir yaklaşım olmakla birlikte sosyal hizmetin bilgi temelinde bulunan ekolojik yaklaşım, sistem yaklaşımı ve güçlendirme yaklaşımı gibi pek çok kurama ait ilke ve kavramı yansıtmaktadır. Özünde sanat, matematik, edebiyat, felsefe, sosyal ve davranış bilimlerinde kullanımı daha eskiye dayanan bu yaklaşımın, sosyal hizmetin temel kabulleriyle örtüşen pek çok ortak yönünün bulunduğu görülmektedir. Bireylerin kendi gerçekliklerini çevreleriyle etkileşimleri sonucunda oluşturduğu epistemolojik bakış açısını içeren yapılandırmacılıkta, bireylerin söz konusu etkileşimlerinde bilişsel şemaları temelinde olayları yorumlama eğiliminde oldukları anlayışı vardır. Sosyal hizmetteki bireyi çevresi içinde ele alan ekolojik bakış müracaatçıların gerçekliklerini oluşturmalarında çevrenin önemine işaret etmektedir. Bu kapsamda yapılandırmacılık, sosyal hizmette öne çıkan çevre-bilişsel yapı analizine uygun bir yaklaşımdır. Ülkemizdeki sosyal hizmet literatüründe postmodern teorilerin kullanımını içeren çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle sosyal hizmetin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlayan bu makalede, postmodern yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacılık teorisinin tarihsel ve felsefi süreçleri açıklanarak sosyal hizmetteki kullanımına yer verilmiştirKeywords
Postmodernizm, Yapılandırmacılık, Sosyal Hizmet

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri