ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ДЫБЫСТАР ЖІКТЕЛІСІ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН СӨЗДЕРДІҢ СЕМАНТИКАСЫ

Мақалада дыбыстар жіктелісі ақылы жасалған сөздердің семантикасы қарастырылған, Теориялық мәселе мысалдар арқылы дәйектелген. Семантикалық тәсілдің транспозициямен тікелей байланысты екендігі көрсетіледі. Сол арқылы тілдегі сөз таптарының жіктелуіне әсері бары сөз болады. Тілдегі заттану, сын-сапалану, үстеулену, сандану, шылаулану, модальдену т.б. үдерістерінің орындалуы арқылы мағыналық дамуға түсіп, жеке тілдік бірлік ретінде қолданылатыны көрсетілген.Keywords
өзжасам, семантикалық тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл, транспозиция, сөз таптары, заттану, сын-сапалану, шылаулану, модальдену

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri