ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


UŞAK İLİ TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE TURİZM SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI

Geleneksel olarak kent turizmi sadece kent merkezlerinde bulunan tarihi, sanatsal ve doğal alanlar ziyaret edilerek, hediyelik eşya almak ve fotoğraf çektirmek şeklinde algılanırken, son yıllarda bu kavram “kent kimliğini tanıma, anlama ve kentin değerlerini yaşama” şeklinde değişim göstermektedir. Bu bağlamda araştırmacılar özellikle kent turizmi ve kentlerin turistik gücünü etkileyen “turizm potansiyelinin belirlenmesi ve turizm senaryolarının oluşturulması” konularına yönelmişlerdir. Bu araştırma “Uşak İlinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Turizm Senaryolarının Oluşturulması” amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma “nitel” bir çalışma olarak tasarlanmış olup, araştırmada “görüşme yöntemi” tercih edilmiştir. Görüşmede kullanılan sorular konu ile ilgili literatür taraması sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Araştırmaya yönelik sorular açık uçlu olarak hazırlanarak, 23 kurumun yönetici ve çalışanları ile görüşülmüştür. Görüşmeler analiz edilerek, beş tema altında toplanmıştır. Bu temalarda kendi içlerinde kodlara ayrılarak frekans sıklığına göre tablo haline dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Araştırmada Uşak iline yönelik “tarih, kültür, doğa, termal ve gastronomi” değerlerinin öne çıktığı görülmüştür. Bu bağlamda 1, 2 ve 3 günlük tur rotaları oluşturulmuştur. Özellikle “Clandras köprüsü, Ulubey Kanyonu ve Taşyaran vadisi” ile doğa turizmi öne çıkmaktadır. Uşak iline yönelik tanıtım faaliyetleri; daha çok sanal olarak ve sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalar bireysel ve profesyonellikten uzak ve yetersiz görülmüştür. Kente gelen turistlerde memnuniyet sağlamaya yönelik daha çok kişisel ilgi ve bilgilendirme ortaya çıkmıştır. Uşak ili turizm potansiyeli olarak “Gastronomi” turizmi kapsamında hizmet veren profesyonel bir işletmenin olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda gastronomi değeri taşıyan bütün yemekleri kapsayan bir restoran bulunamamıştır.Keywords
Turizm, Senaryo, Turizm Potansiyeli, Uşak

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri