Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KLASİK TÜRK EDEBİYATI VE URDU EDEBİYATINDA MERSİYE ve MERSİYE YAZICILIĞI

Mersiye bir kişinin ölümünden sonra yazılan bir nazım türüdür. Mersiye nazım türüne halk edebiyatında “Ağıt” ismini almıştır ve ağıt genelde ölen kişinin ardından feryat figan şekline söylenen haykırışlardır. Mersiye nazım türüne Türk edebiyatında “sagu” ismi de verilmektedir. Mersiye bir yandan ölen kişinin ardından duyulan acı dolu yazılan şiirler olmakla birlikte diğer bir yandan ölen kişinin yiğitliğini ve kahramanlığını anlatan şiirlerdir. Mersiye nazım türünde şiirler beyitler halinde yazılmaktadır, ayrıca mersiye nazım türünde aruz vezni kullanılır. Dili ağırdır ve aynı zamanda devlet büyüklerini övmek için kullanıldığı için mübalağa yer almaktadır. Mersiye nazım türünün ilk örnekleri Arap edebiyatında verilmiştir ve Arap edebiyatında mersiye nazım türü şiirler devlet adamlarını övmek için yazılmıştır. Mersiye nazım türü, Arap edebiyatından Fars edebiyatına geçmiştir. Fars edebiyatında mersiye ile ilgili şiirler Rudegi tarafından yazılmıştır. Klasik Türk edebiyatında ilk mersiye örneği XIV. Yüzyılda Ahmedî tarafından Süleyman Şah’ın ölümünden dolayı duyulan üzüntüyü ifade eden şiirdir. Klasik Türk edebiyatında Ahmedî ile beraber ünlü şairler Necâtî, Mesîhî, Cafer Çelebi ve Cem Sultan mersiye nazım türünde şiirler yazmışlardır. Klasik Türk edebiyatında mersiye nazım türü XVI. Yüzyılda altın dönemini yaşamıştır ve bu dönemde Bâkî, Hayalî, Hayretî, Lâmi’î ve Kemâl Paşazâde mersiye nazım türünde şiirleri kaleme almışlardı. Mersiye doğu edebiyatlarında yer alan diğer dillerde de yer almaktadır. Urdu edebiyatında mersiye nazım türü ölen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmektedir. Urdu klasik şiirinde mersiye nazım türü terci-i bend ve terkib-i bend nazım şekliyle yazılmaktadır. Urdu edebiyatı klasik şiirinde ilk mersiye Dekan’da yazılmış ve Dekan’dan sonra >Delhi ve Luknow’da da mersiye nazım türünde şiirler yazılmıştır. Urdu edebiyatında ilk mersiye yazarları Kuli Kuṭb Şah ve Abdullah Kutb Şah’tır ve Urdu edebiyatı klasik şiirinde en tanınmış ve mersiye ile özdeşleşen şairler Anis ve Dabir’dir. Urdu edebiyatında her çeşit nazım şekli ve nazım türünde eserler veren Mir Taki Mir ve Mirza Rafi Sauda’da mersiye nazım türünde şiirler yazmışlardırKeywords
Türk, Urdu, edebiyat, mersiye

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri