Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİCİ MOBBİNGİ VE YÖNETİLENLERİN DUYGUSAL ÖÇ ALMA İSTEĞİ

Özet: Ast, üst ya da aynı statüdeki çalışanlar arasında sürekli ve sistematik olarak saldırgan davranışlara maruz kalmayla mobbing (psikolojik yıldırma) meydana gelmektedir. Günümüz dünyasında rekabetin de artmasıyla mobbing artış göstererek, bir işyeri hastalığına dönüşmektedir. Bu tür davranışlar ise, hem bireyler hem çalışılan örgüt hem de toplum üzerinde çeşitli travmalara neden olmaktadır. Bu çalışma ile eğitim örgütlerinde mobbing saldırı türleri, nedenleri, tepki biçimleri ve geliştirilen çatışma yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 12 öğretmen ve 17 okul yöneticisi (müdür ve müdür yardımcıları) ile yapılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji (olgubilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırmacılar, bazı katılımcıların mobbingle ilgili yeterli farkındalığa sahip olmadıkları, bazılarının sessiz kaldığı bazılarının ise hakkını aramaya yönelik tepkiler verdiği bulgusuna ulaşmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, mobbing, yıldırma, mobbinge tepkiler.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri