Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIKTA EŞİTLİK, SOSYAL POLİTİKA VE BULUNULAN SÜRECİ DESTEKLEYİCİ –KURTARICI ÖNLEMLER

Amaç: Covid-19 salgını, sosyal eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik, sağlık eşitliği ve nüfus sağlığı arasındaki yakın bağlantıları açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen bu çalışmada ulaşılmak istenilen amaç ise, Covid-19 pandemisinde sağlıkta eşitlik, sosyal politika ve bulunulan süreci destekleyici ve kurtarıcı önlemlerin ne derece önemli olduğunun ortaya konulmasıdır. Yöntem: Bu çalışmada, sağlık bilimleri alanında yaygın olarak kullanılan derleme çalışması modellerinden ‘’belgesel kaynak derleme modeli’’ kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle literatürdeki konu ile ilgili çalışmalara ulaşılmış, ulaşılan araştırma bulguları derlenmiş ve raporlanmıştır. Bulgular: Yapılan literatür taraması sonucunda, Covid-19 pandemi sürecinde hangi sosyal politikaların gelecekteki pandemilere hazırlığı en iyi şekilde destekleyeceğini görmek için alınan birtakım önlemler araştırılmış ve kurtarıcı politikaların neler olduğuna değinilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, evrensel sağlık sigortası, ücretli hastalık izni, yükseltilmiş ücret sigortası poliçeleri, vergi reformu, ebeveyn iznine yatırımlar, çocuk bakımı, eğitim ve yükseltilmiş hükümet de dahil olmak üzere yakın ve uzun vadeli müdahalelerin bir grubunun kayıt sistemlerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin dağılımını eşitleyen ve sosyal dayanışmayı teşvik eden politikalar da nüfus sağlığını ve ekonomik performansı geliştirecek ve gelecekteki pandemilere daha başarılı bir şekilde karşı çıkmamızı sağlayacaktır.Keywords
Covid-19, Sağlıkta Eşitlik, Sağlıkta Eşitsizlik, Nüfusun Sağlığı

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri