ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINDA NAMIK KEMAL'İN YERİ VE ÖNEMİ

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarmış olduğu modern milliyetçi düşünce dünya tarihinde çeşitli dönüm noktaları oluşturmuştur. 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar çok uluslu imparatorlukların siyasi ve toplumsal dengeleri bu düşüncenin etki alanına girerek derinden sarsılmıştır. Çok uluslu imparatorluk olan Osmanlı Devleti, varlığını devam ettirebilmek için başlattığı Tanzimat süreciyle birlikle Avrupai yaşam tarzını benimseyerek Batı medeniyetine yanaşmış ve kurumlarını Batı medeniyetinin değerleriyle yenilemeye çalışmıştır. Namık Kemal, Osmanlı’nın yenilenme sürecinde yaşamış önemli bir düşünce insanıdır. Sanatı toplumun batılılaşması için kullanmış ve eserlerini halkın anlayacağı sade bir dilde yazmayı tercih etmiştir. Kaleme almış olduğu yazılarında döneminin toplumsal ve siyasal meselelerine ışık tutarak bu sorunlara çözüm aramıştır. ‘’Hak, hürriyet, vatan ve millet’’ kavramlarını Türk düşünce hayatına ve edebiyatına sokan kişi olan kabul edilen Namık Kemal’in etkisi kendi dönemini aşmıştır. Fikirleriyle Milli Mücadele Dönemi’nin önde gelen isimlerini etkilemiştir. Cumhuriyet döneminde birçok farklı kesimden aydının ve vatanseverin düşünce dünyasına ilham kaynağı olarak ‘’Vatan ve Hürriyet’’ şairi olarak anılmıştır.Keywords
Namık Kemal, Vatan ve Hürriyet, Milliyetçilik

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri