Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ KADIN İSTİHDAMI, ERKEK İSTİHDAMI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: T0DA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

İstihdamı arttırmak ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek, ülke ekonomilerinin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Genel kanı, istihdamdaki artışın ekonomik büyüme sağlayacağı ve ekonomideki büyümenin istihdamı arttıracağı yönündedir. Ancak uygulamada bu iki değişken arasında ilişki olmadığına dair sonuçlar elde eden ve istihdam yaratmayan büyüme konusuna değinen çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi cinsiyet farklılığını dikkate alarak analiz etmektir. Kadın istihdamı, erkek istihdamı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 2006-2019 yılları arasındaki döneme ait üç aylık veriler kullanılarak Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile incelenmiştir. Nedensellik testinden önce serilerin durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleri ile araştırılmış ve daha sonra VAR modeli kurulmuştur. VAR analizinde kullanılan modelin istikrarlı olup olmadığı ve otokorelasyon sorunu bulunup bulunmadığı test edildikten sonra Eviews 10 programı ile Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Ampirik analiz neticesinde ekonomik büyüme ile kadın istihdamı ve erkek istihdamı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu sonuç istihdamsız büyüme olgusunu destekler niteliktedir.Keywords
Kadın-Erkek İstihdamı, Ekonomik Büyüme, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri