ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSAL SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: ABD, İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Bilgi iletişim teknolojileri sürekli ve hızlı bir gelişim sergilemektedir. Bu hızlı değişim son yıllarda daha fazla ivme kazanmıştır. Dolayısıyla hayatımıza siber alan gibi geçmişte ütopik olarak kabul edilen yeni kavramlar girmiştir. Günümüzde ise yaşamımızın merkezine yerleşen bir kavram haline gelmiştir. Nitekim kıtalar arasındaki mesafenin anlamsızlaşmasına bu kavram yol açmıştır. Üstelik küreselleşmeye de ciddi katkıları olmuştur. Siber alanın günümüzdeki fonksiyonlarının ve büyüklüğünün artması ile birlikte bu alan daha kırılgan ve saldırılara açık bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla, hem siber alanın çeşitli saldırılara maruz kalmasına hem de bu siber alandan faydalanan kişilerin klasik anlamdaki suçları daha kolay işlemesine neden olmaktadır. Bununla birlikte hem özel hem de kamu kurumlarının hizmetlerini elektronik ortama taşıması ile birlikte, bireyler hem özel hayatları hem de çalışma hayatları itibariyle bu teknolojilere bağımlı hale gelmişlerdir. Nitekim bu bağımlılıktan faydalanmak isteyen kötü niyetleri bireyler, gruplar ya da düşman ülkeler bu siber alanları suiistimal etme faaliyetlerine girişmektedir. Bu çalışma kapsamında ABD, İngiltere ve Türkiye’nin ulusal siber güvenlik politikaları arasında karşılaştırmalı bir kesit sunulmaya çalışılmaktadır. Siber güvenlik politikalarına veya stratejilerine yönelik olarak çeşitli uluslararası kuruluşların geliştirdiği bir takım kriterler bu çalışma kapsamında daha kapsamlı ve sistematik olarak gruplandırılmaktadır. Altı temel karşılaştırma kriteriyle ülkelerin siber güvenliğe yönelik tüm politik ve stratejik yaklaşımları analiz edilmektedir. Yapılan karşılaştırma sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’nin siber güvenlik politikalarına yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Ancak siber güvenliğin doğası ve siber saldırı ve siber suç tekniklerinin sürekli değişim göstermesi nedeniyle; önerilen politik çıkarımların kesin sonuç verip vermeyeceğinin kestirilmesi oldukça zordur. Nitekim Türkiye için yapılacak çıkarımlarda Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve hukuki yapısı gözetilmeye çalışılmıştır. Tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak, etkin bir siber güvenlik sağlayabilmek için kurumlar arası etkili iletişime dayanan bir yönetim yapısının politikaları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular politika yapıcılar, kamu ve özel kurum yöneticileri açısından oldukça önemli çıkarımlara sahip olduğu öne sürülebilir.Keywords
Kamu Politikası Analizi, Siber Güvenlik Politikası, Stratejik Plan

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri