Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL GÜÇ ÜZERİNE BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI

Örgütlerde güç ilişkileri, karmaşık yapıları gereği, üzerinde dikkatle durulması gereken ve çok boyutlu bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Alanyazında örgütlerde güç kaynakları, güç türleri ve farklı güç türleri ile diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği makaleler bulunmaktadır. Ancak farklı kurum türleri, örgütsel güç oyunları, yükseköğretim kademelerinde güç oluşturma stratejileri gibi bazı inceleme alanlarına yönelik araştırma sayıları yetersiz görünmektedir. Bu bağlamda, örgütsel güç anahtar kelimeleriyle bağlantılı eğitim alanına yönelik hazırlanmış tezlerin incelenerek ortak ve farklılaşan yönlerinin ortaya konması ihtiyacı doğmuştur. Araştırma sonucunda örgütsel güç üzerine yapılan çalışmaların azlığı ve odak konuların dar kapsamlı olduğu görülmüştür.Keywords
Eğitim, Örgütsel Güç, Meta Sentez

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri