Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


E-DEVLET MÜHENDİSLİĞİ: YÖNETİŞİM VE MÜKEMMELLİK KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı ile birlikte devlet-vatandaş ilişkileri farklı bir boyut kazanmış ve vatandaş odaklılık kavramına daha fazla odaklanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda gerek YKY’nin gerekse vatandaş odaklılığın önemli araçlarından biri de “E-Devlet”tir. E-Devlet en genel tanımıyla bir ülkede kamuya ait tüm işlemlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile sağlanmasıdır. E-Devlet; zamandan-mekandan bağımsız erişim ve düşük hizmet maliyetleri gibi bazı yerleşik avantajlara sahiptir. Bu kapsamda çoğu ülke için E-Devlet ile hedeflenen hususlar vatandaş odaklılık ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi olmuştur. Ancak bu hedeflere tam anlamıyla ulaşabilmek veya ulaşılsa dahi E-Devleti bir üst seviyeye çıkarabilmek güçtür. Bu paralelde son dönemde dünya geneline bakıldığında başarısız E-Devlet girişimlerinin sayısında artış olduğu görülmektedir. Genel bir eğilim olarak bu başarısızlığın nedeni yönetişimden ziyade yalnızca teknolojiye odaklanılmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı E-Devlet girişimlerine vatandaş/yönetişim odağında başarı ve mükemmelliği getirmeyi amaçlayan “E-Devlet mühendisliği” kavramını tanıtmaktır. Çalışma yönetişim merkezli girişimlerin ve E-Devlet mühendisliğinin temel özelliklerini ortaya koymakta ve nihai olarak E-Devlet ile ilgili çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle E-Devlet ve yönetişim ilişkisi ortaya konulmuş olup sonrasında E-Devletin boyutları ve E-Devlet mühendisliği kavramı değerlendirilmiştir.Keywords
E-Devlet, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), Yeni Kamu Yönetimi (YKY)

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri