Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN PERSONEL POLİTİKASI VE MEMURİYET SİSTEMİ

Çin ekonomisi ve toplumunda son 30 yıldır önemli değişimler yaşanmıştır. Genel olarak serbest piyasa ekonomisi kabul edilmiş, daha liberal bir toplum olma yönünde adımlar atılmıştır. Bu değişimler günümüz koşullarına ayak uyduramamış devlet yapısının ve personel yönetim sisteminin eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 1993 tarihinden sonra Karar verme mekanizmasını ilerletecek ve daha karmaşık ekonomiyi ve toplumu yönetecek yönetimsel reformlara ağırlık verilmiştir. Performans ve kapasite kavramlarına göre hareket etmek yeni dönemin anlayışı olmuştur. Özellikle 1993 yılında yayımlanan Kamu Memurları Geçici Düzenlemesi ile kamu tarafından istihdam edilmiş ve sayıları 5,3 milyon kişiye ulaşan devlet memurlarının statüsü değişmiş, yeni bir memurluk sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik ile etkinliğin, kapasitenin ve memurların sisteme bütünleşmesinin ve bürokrasi üzerinde kontrolün arttırılması hedeflenmiştir. Değişikliler 1993 yılından sonra yürürlüğe girmiş ve ulusal çapta yapılan alımlarda bu değişiklikler esas alınmıştır. 27 Nisan 2005 senesinde yeni memurluk kanunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Meclis’i tarafından onaylanmış ve 2006 senesi itibariyle ülkedeki memurların yönetimi için esas alınmıştır. Siyasi, yönetsel ve yasal değerleri dengelemek için tutarlı bir göreve rağmen, Çin'in son olarak onbeş yıl önce gerçekleştirdiği kamu hizmeti reformu, çatışmaya yönelik bir modelden uyum odaklı bir modele paradigmatik bir değişim gösterdi. 2005 Kamu Hizmeti Kanunu sonrası gelişmelerin incelenmesi, uyum alanlarındaki değerler arasındaki karmaşık etkileşim uyum odaklı modele göre sınırlıdır. Kesin çatışmaları sınırlama yeteneğine rağmen, Çin’in entegre siyasi sistemi, rekabet eden değerleri dengelemek için acil bir kurumsal kapasite talebi ile karşı karşıya gözükmektedir. Çin memuriyet sisteminin son haline kadar geçirmiş olduğu dönüşüm nedir ve son değişiklikler ışığında ne gibi değişimler olduğu bu makalede ele alınacaktır.Keywords
Çin Personel Politikası, Çin memuriyet sistemi, kamu hizmeti kanunu, Çin kadro hareketi.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri