Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MEKTUP YAZMA ETKİNLİĞİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi Işık Ünitesinde öğretmene mektup yazmanın öğrencilerin akademik başarı ve derse yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini belirlemek için yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, devlete bağlı bir ortaokulun 2017 / 2018 eğitim - öğretim yılında 5 / A - B şubelerinde öğrenim gören 36 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada deney grubu olarak 5 / B şubesi, kontrol grubu olarak da 5 / A şubesi kura ile seçilmiştir. Uygulamaya başlamadan önce 3 şubeye yapılan seviye testi öğrencilerin başarı bakımından anlamlı farklarının olup olmadığını belirlemek bakımından yapılmış ve 5 / A - B sınıflarında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Çalışmada deney grubu öğrencilerine Fen Bilimleri dersi Işık Ünitesi boyunca konu bitişlerinde öğretmene mektup yazma etkinliği yaptırılmıştır. Çalışmada; deney ve kontrol grubu öğrencilerine 5. Sınıf Işık Ünitesi ile ilgili hazırlanan test, ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin bu çalışma ile ilgili görüşlerini almak için anket tarama formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda SPSS paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler “Mektup Yazma Etkinliği” nin öğrencilerin akademik başarılarını attırdığını, anket tarama formu sonuçlarına göre de deney grubu öğrencilerinin tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini göstermiştir.Keywords
Akademik başarı, kalıcı öğrenme, mektup yazma etkinliği, öğrenci görüşleri, öğrenme amaçlı yazma

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri