Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REALİST BİR PERSPEKTİFTE SİBER GÜVENLİK KAVRAMI

Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde her geçen gün yeni teoriler, düşünce ve fikirlerle birlikte gelişmesine rağmen, güvenliğe yönelik açıklamalarda realist perspektifte asıl önemli kavram devlet güvenliğinin korunması üzerinedir. Ancak küreselleşen dünya ve gelişen teknolojiler nedeniyle devlet kavramının yalnızca korunması gereken bir unsur olma olgusu geçerliliğini yitirmiştir. Özellikle, bireyler, örgütler ve bir çok ulus üstü kurumun bir aktör olarak uluslararası ilişkiler sistemine katılması sonucunda güvenlik konseptinde bir takım değişiklikler yapılması gerekmiştir. Ayrıca Soğuk Savaşın ardından, teknolojinin de hızla gelişim göstermesi ve internetin ve bilgisayarların giderek yaygınlaşmasıyla yeni bir ortam olan siber ortam ortaya çıkmıştır. Bu durum güvenlik algısını olumsuz etkilemiştir. Güvenlik kavramı açıklanırken artık “Siber Ortam” kavramının önemi siber ağ yöntemiyle elde edilen kazançların yanında ortaya çıkan yeni güvenliğe yönelik tehditler oluşturması açısından Uluslararası İlişkiler Disiplininin bir parçası haline gelmiş ve klasik güvenlik teorileri tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle Soğuk Savaş döneminde önemli bir yere sahip olan Realist bakış açısı, sorunlara çözüm bulamaması ve yeni teknolojik gelişmelerin yeni sorunlar ortaya çıkartması üzerine eski önemini yitirmiştir. Ancak bu yaşanan gelişmelere rağmen uluslararası ilişkiler teorilerini etkilemeyi başarmış olan Realizmin, Siber Güvenlik kavramını nasıl yorumladığı ve bu konuda ki temel görüşlerinin artık kabul edilip edilmeme konusu tartışılmaya başlanmıştır. Realizm üzerine yapılan yeni tartışmalar ile yeni argümanlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Siber güvenlik kavramları detaylı bir şekilde açıklanırken bir yandan siber güvenlik kavramının uluslararası güvenliği nasıl etkilediği konusu açıklanmaya çalışılacak diğer yandan ise Realist perspektifin sistemdeki değişiklikleri nasıl tanımladığını ve bu değişimleri ifade edip edemediği konusu üzerinde durulacaktır.Keywords
Realizm, Siber Güvenlik, Uluslararası Güvenlik

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri