ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF THE STEEL INDUSTRY USING THE GRAND THEORY METHOD

Verimlilik, herhangi bir sektörün rekabet gücündeki en önemli faktördür. Çelik endüstrisi kaynak odaklı bir endüstri olduğundan ve İran bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklara sahip olduğundan, bu endüstri ülke için çok önemli. Bu çalışma, çelik endüstrisinde verimliliği etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Veriler yöneticiler ve üst düzey uzmanlarla 24 yarı yapılandırılmış görüşmeden toplanmış ve Grand Theory adlı bir yaklaşım kullanılarak açık, eksenel ve seçici kodlama yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Çelik endüstrisinin üretkenliğinde belirlenen etkili faktörler şunları içerir: 1- İnsan faktörleri (insan gücü verimliliği, kamu sektöründe işgücü tıkanıklığı) 2- Teknoloji faktörleri (üretim teknolojisi, bilgi teknolojisi altyapısı) 3- Siyasi faktörler (Yaptırımlar, rakipler, ihracatlar) 4- Destekleyici faktörler (üretim kapasitesi, altyapı, banka faiz oranlarının düşürülmesi)Keywords
Verimlilik, Çelik Endüstrisi, Büyük Teori

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri