ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BATIDA YÜKSELEN İSLAMOFOBİNİN DİNSEL AMAÇLI TERÖRE ETKİSİ

21. yüzyılda sanayi ve teknolojinin gelişmesi neticesinde artan globalleşmeye paralel olarak global çapta tehditlerin de artmasına vesile olmuştur. Bu tehditlerin en önde gelenlerinden birisi İslamofobi olarak kabul edilmektedir. Samuel Huntington dünya genelinde büyük yankı uyandıran “Medeniyetler Çatışması” isimli eserinde uluslararası iktisadi güce hâkim olabilmenin yolunun medeniyetlerin çatışması ile gerçekleşeceğini savunmuştur. Batı medeniyetine yakın bir görüşe sahip olan Huntington’ın İslâm medeniyetini bir tehdit olarak görmesi ve bu şekilde lanse etmesi kitleleri etkilemiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Komünizm tehdidi ortadan kalkan Batı için yeni düşman İslâm medeniyeti olmuştur. Bununla beraber 1960’lı yıllardan itibaren Batı’ya işçi göçlerinin artması ve bu göçlerin genellikle Müslüman ülkelerden olması da, Batı’da tedirginliği arttıran unsurlar arasında olmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen terör eylemleri sonucu İslâmiyet’e karşı hissedilen korku ve tedirginlik zirveye ulaşmıştır. İslamofobi olarak tanımlanan bu durum, 2015’te Avrupa genelinde gerçekleşen yeni terör eylemleri ile gündemdeki yerini korumuştur. Dini amaçlı terör, yapılan tüm faaliyet ve eylemleri dine bağlayarak, din adına yasallaştırarak kendini kabul ettirmeye çalışan bir grup bireyin gerçekleştirdiği, şiddet ve vahşet içeren eylemlerdir. Son dönemde gerçekleşen tüm terör eylemlerinde İslâmi grupların olması, yaptıkları eylemleri Kur’an-ı Kerim’e dayandırmaya çalışması neticesinde Batı’da İslamofobik düşünce daha da benimsenmiştir. Araştırmanın tarihsel çerçevesinde İslamofobi’nin tarihsel gelişimi “Medeniyetler çatışması” teorisine dayandırılarak geçmişten günümüze bilgilere yer verilmiştir.Keywords
İslamofobi, Medeniyetler Çatışması, Terörizm

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri